Camp

Tasques que es poden encomanar

  • Extracció oficial del sanejament.
  • Extracció oficial quadrimestral dels Grups Especials.
  • Extracció oficial per a l'exportació.
  • Extracció oficial per al moviment a escorxador.
  • Extracció oficial per a les importacions.
  • Vacunació d’Aujeszky.
  • Vacunació d’altres malalties.
  • Altres tasques encarregades pel DAAM.
  • Altres tasques encarregades pel propietari dels animals.
  • Control de buidat i desinfecció.