Projecte PECT

El GSP participa al “Projecte d’especialització y competitivitat territorial (PECT) del Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent” amb l’operació “PORCí-SANITAT” amb l’objectiu de millorar la sanitat de les explotacions porcines i impulsar l’aplicació sistemàtica de tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, a la gestió de les explotacions. Aquesta operació compta amb el cofinançament del FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.