Projectes PROMANBOV

El GSP participa al Grup Operatiu supraautonòmic PROMANBOV “PARA LA PROMOCIÓN DEL USO PRUDENTE DE ANTIMICROBIANOS EN EL BOVINO DE CARNE”. El desenvolupament d’aquest grup està dins del marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i sostingut pel FEADER y cofinançat el 80% per la Unió Europea, amb un pressupost de 66.125,00 €.

Link: https://www.asoprovac.com/inicio-promanbov

http://www.idi-a.es/

Sostingut pel:  FEADER Unión Europea – Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural EIP-AGRI The agricultural European Innovation Partnership Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

EUROPEAN COMMISSION Rural development 2014-2020

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en