Projectes MAPRESPORC

El GSP participa al Grup Operatiu supraautonòmic MAPRESPORC “CONTROL DE PATÓGENOS EN GRANJAS PORCINAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES”. El desenvolupament d’aquest grup està dins del marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i sostingut pel FEADER y cofinançat el 80% per la Unió Europea, amb un pressupost de 53.327,20 €.

Link: https://interporc.com/2018/07/26/interporc-impulsa-la-innovacion-para-mejorar-sanidad-en-granjas-porcino/