Qui som

El Grup de Sanejament Porcí (GSP) és l’eina sanitària de Lleida. Som una associació sense ànim de lucre que aglutina tots els propietaris d’animals de les Terres de Lleida i formada per ramaders independents, cooperatives i empreses integrades a parts iguals.

La nostra raó de ser és la millora de l’estat sanitari, aconseguint la major rendibilitat de l’explotació.

Constituït l’any 1995, hem esdevingut el laboratori porcí de Catalunya, amparats en la resolució AAM/2492/2011, treballant estretament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i altres administracions com el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) i amb la realització d’actuacions a la resta de l’Estat espanyol.