El que no s'ha de fer

Els tubs han de ser hermètics i les mostres han d'arribar refrigerades i en bon estat fins a 48 hores després de la seva tramesa.

 

Les mostres han d'arribar al nostre laboratori ordenades i en suports que evitin caure i que puguin barrejar-se amb altres materials.

 

 

La fulla de sol·licitud d'anàlisi de les analítiques s'ha de presentar en una bossa de plàstic o a través d'un sistema que les protegeixi de la humitat.