Què Fem ?

 

Agilitzem l’analítica obligatòria del sector


Potenciem totes les mesures de bioseguretat


Elaborem propostes per a control de malalties


Fem controls sistemàtics de malalties en les granges


Col·laborem en la divulgació de la informació sanitària


Treballem amb les Administracions i les Universitats


Realitzem unes 4.000 determinacions al dia


Pal de paller dels veterinaris especialistes en porcí


Prestem serveis a d'altres administracions autonòmiques i estatals com el MAGRAMA i la DGA


Informació regional de brots clínics


Estructurem el sector porcí