Bones pràctiques

Les mostres han d'arribar al nostre laboratori ordenades i en suports que evitin caure i que puguin barrejar-se amb altres materials.