Mesures de seguretat

Els tubs han de ser hermètics i les mostres han d'arribar refrigerades i en bon estat fins a 48 hores després de la seva tramesa.