Presentació de les mostres

La fulla de sol·licitud d'anàlisi de les analítiques s'ha de presentar en una bossa de plàstic o a través d'un sistema que les protegeixi de la humitat.